stackoverflowexception

Kodla Büyü

ercrah

Aktif Üye
Mesajlar
177
https://www.bilgisayarbilisim.net/konular/kodda-bekletme-yapma.163953/

bu konu üzerinden bişeyler sormustum daha önce tam çözüm bulamadığım birkaç şey soracagım

----------------------------------------------------------------
program "debug" modda çalışırken Output kısmında aşağıdaki kodların çıkması ne anlama gelir, bu bir sorun mudur?

Kod:
The thread 0x1360 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x2070 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x9c4 has exited with code 0 (0x0).

----------------------------------------------------------------
aşağıdaki fonksiyonda altı çizili verdiğim bölümde "System.StackOverFlowException" hatası veriyor. ki bu kod programın ana fonksiyonu. sürekli olarak bir IF-ELSEIF sorgusu bu fonksiyonun True veya False değerine göre farklı bir SUB kodu çalıştırıyor.

Kod:
Function MainHexControlP1(HexNum As Integer) As Boolean 
      If PauseApp = False Then
        CoordX = cX(HexNum) + winX
        CoordY = cY(HexNum) + winY
        Dim HexC As String
        Dim BMP As New Bitmap(1, 1)
        Dim GFX As System.Drawing.Graphics = System.Drawing.Graphics.FromImage(BMP)
        GFX.CopyFromScreen(New Point(CoordX, CoordY), New Point(0, 0), BMP.Size)
        HexC = ColorTranslator.ToHtml(BMP.GetPixel(0, 0))
        Dim mHexCntrlP1 As Boolean
        If HexC = cHex(HexNum) Then
             mHexCntrlP1 = True
            Return mHexCntrlP1
        Else
          mHexCntrlP1 = False
          Return mHexCntrlP1
        End If

cHEX, cX ve cY tanımladığım diziler. winX ve winY bluestacks ekran koordinatları

----------------------------------------------------------------
Kod:
system.argumentexception

bu hatada arada bir çıkıyor. programın akışını bozmuyor genellikle. çalışmaya devam ediyor.
----------------------------------------------------------------
fikir vermesi açısından programın çalışması söyle.

yukarıdaki fonksiyon dışında sözü edilen İF-ELSE bloğunun bulunduğu kontrol SUB'ı var.
ayrıca isimleri a1-a2....a20 olacak sekilde birçok SUB daha mevcut.

IF-ELSE bloğunda yukarıdaki fonksiyon kullanılarak her seferinde 3 farklı nokta kontrol ediliyor. bu 3 noktanın hepsi doğru ise ilgili SUB'a geçilip işlem yapılıyor. işlem dediğim bir noktaya tıklama veya klavyeden seri tuşlara basmak. işlem yapıldıktan sonra yine SUB içinden kontrol SUB'ına geri dönülüyor.

----------------------------------------------------------------

programı 2 farklı bilgisayarda denedim. hatanın oluşma süresi çok farklı bazen 1 saat sonra hata veriyor, bazende saatlerce hatasız çalışıyor.
 
Üst