Olası Aşı veya PCR Zorunluluğuna Karşı Verilecek Hukuki Mücadele

Kodla Büyü

@lperen

Süper Üye
Süper Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
1,060
Merhabalar arkadaşlar.
PCR zorunluluğu meselesinde geri adım atılacağını düşünüyorum, hem hukuki olarak hem de bilimsel olarak. Fakat her ikisinin de cevher olduğu hengamda hazırlıklı olmakta fayda var.
Anayasanın üzerinde kanun, yönetmelik, genelge olamayacağı da açık ama maalesef böyle bir konu ihtiyacı hasıl oldu.

Diyelim ki yazılı emirle aşı veya PCR dayatıldı, resmi yazı hukuksuz, buna karşı hukuki olarak ne yapmalıyız? Kuzu kuzu gidip test yaptıracak değiliz. Yapılması gerekenleri paylaşırsak daha isabetli olur.

Özellikle hukuk bilgisi olan arkadaşlar, bir eğitimci olarak gerek MEB bünyesinde gerek YÖK bünyesinde yapılacaklar hakkında bilgi verirlerse memnun oluruz. Ayrıca bir çoğumuz öğrenci velisi durumunda, onlar için de yapılacaklar yazılabilir.

Not: Tartışmayı diğer konularda yapalım, burada sadece hukuki metinler, dilekçeler, dava örnekleri vb. özlük haklarını ilgilendiren meseleler konuşulsun ve örnekler verilsin.

Savunmada dikkate alınması gerekenler: (Taslak)
Tedavi reddi(Aslında bu bir tedavi değil, yan etkileri bilinmeyen bir önlem sayılabilir belki.).
Vücut bütünlüğü(Hem PCR hem de aşı adayları buna müdahale sayılır diye düşünüyorum.).
Çalışma hakkı(Aşının ve testin reddi halinde "gelme" denilirse doğrudan bu hakka müdahale olacaktır.).
Eğitim hakkı(Aşının ve testin reddi halinde "gelme" denilirse doğrudan bu hakka da müdahale olacaktır.).

Aklıma gelenler bunlar ama sadece bunlardan birinin bile ihlali söz konusu olacak olsa karar hukuksuz olacaktır, fakat açılacak davalarda bunlara ayrı ayrı değinmek yararlı olacaktır.

Allah hepimize kolaylık versin.

İlgili bağlantılar toplu (opera pinboard) : https://pinboard.opera.com/view/c02e5c0d-3c3a-417c-9acf-c97775a7c511

Dilekçeler
1- PCR Testi İtiraz Dilekçesi: https://www.bilgisayarbilisim.net/attachments/pcr-testi-itiraz-dilekcesi_20-agustos-zip.70157/


2- Dilekçe örnekleri (coronaloji.com). https://coronaloji.com/hukuk/dilekceler/

3- Bir sendikanın üyelerine gönderdiği PCR zorunluluğuna karşı önlem dilekçesi.(mesut_steel) https://www.bilgisayarbilisim.net/attachments/pcr-dilekce-rar.70178/

4- Bir Hocamızın Örnek Olayı:

dayatma1-jpg.70338

dayatma2-jpg.70339


5- Avukat Bilal Yavuz tarafından paylaşılan dilekçe

https://drive.google.com/file/d/1n4dgpDiymQ-w6WyVry_2J0U3w9o9Ap3d/view

6- Mahkeme Kararları
a) Davalı TOBB Üni:
İnşallah zorla PCR veren yoktur, varsa da artık vermesin diyebiliriz sanıyorum.
Bunu gösterdiğiniz zaman hiç bir yerde PCR/Aşı engeliyle karşılaşmamanız gerekir.

https://www.memurlar.net/haber/1003...ftada-2-kez-pcr-zorunlulugunu-iptal-etti.html

TOBB Üniversitesi 6 Eylül 2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararıyla "çift doz aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi negatif sonucu istenilmesini" öngörmüştür. İdarenin almış olduğu bu aşı kararının hukuki alt yapısı olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu, temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği gerekçesiyle dava açmıştır.

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Ankara 11. İdare Mahkemesi temel hak ve hürriyetlerden olan eğitim ve öğretim hakkı ile yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının idari işlemle sınırlandırılamayacağı gerekçesiyle işlemin yürütmesini durdurmuştur.

Ekli dosyayı görüntüle 70896

Ekli dosyayı görüntüle 70897

Ekli dosyayı görüntüle 70898

Ekli dosyayı görüntüle 70899

Ekli dosyayı görüntüle 70900

pcr_iptal_karari_5-jpg.70900
 

Ekli dosyalar

  • PCR Testi İtiraz Dilekçesi_20 Ağustos.zip
    18 KB · Görüntüleme: 498
Son düzenleme:
Sendikaların -sadece resmi- açıklamaları, eylemleri, davaları, kararları: (güncel tutulmaya çalışılacaktır)

1- PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNA KARŞI EYLEM KARARI ALDIK!
http://www.maarifsen.org/?Syf=18&Hb...u-tutulması-kararına-karşı-eylem-kararı-aldık.
Maarif Çalışanları Sendikası (MAARİF-SEN) Yönetim Kurulumuz 20.08.2021 tarihinde Genel Başkan Mustafa DAĞAŞAN başkanlığında toplanarak, 19.08.2021 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan “Eğitim kurumlarında 06.09.2021 tarinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personele haftada en az 2defa PCR testi yaptırma” zorunluluğu getiren karara karşı; kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yaşama Hakkı, Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesi m. 5, T.C. Anayasası m. 12, 13, 15, 17, 27, 36, 40, 41, Türk Medeni Kanunu m 23, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 26, 76, 77, 78, 81 / 2, 86 / 1 – 2, 87, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 112, 117, 122, 123, 213, 216, 220, 257’ye aykırı olması, bu kararın aynı zamanda ilgili Kanunlar’ın ve Uluslararası Sözleşmeler’in de ihlali niteliğinde olması sebebiyle:

1)Yürütmenin durdurulması ve kararın iptali istemiyle hukuki süreç başlatılmasına,
2) Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar sivil itaatsizlik eylemi yapılmasına,
3) Kararın uygulanmasında ısrar edilmesi, üyelerimize baskı ve zorlama yapılması gibi durumlarda, baskı uygulayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve üyelerimize hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.

Maarif-Sen Yönetim Kurulu

2- Eğitim çalışanlarına aşı ve test dayatması yapılamaz
https://www.ebs.org.tr/manset/5448/egitim-calisanlarina-asi-ve-test-dayatmasi-yapilamaz
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası getirilen öneriler üzerine Kabine toplantısında okulların açılması ve yüz yüze eğitime başlanması gerekçesiyle aşı olmayan eğitim çalışanları için haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirilmiştir.

Okulların açılmasının salgınla mücadele sürecinde başarılı olunmasına, salgınla mücadelenin ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, maske vb. tedbirlerin toplum ve birey nezdinde yerine getirilmesine bağlı olduğuna şüphe yoktur. Ancak salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların açılmasının, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesi şeklindeki hatalı ön yargının kabulü mümkün değildir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, toplumda vaka sayıları artıyor olsa dahi fiziksel mesafe, maske, el hijyeni ve havalandırma gibi önlemlerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde uygulanmasıyla okulların açık kalmasının sağlanabileceği yönündeki tespiti ortadadır. Buna rağmen haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi neredeyse imkânsız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih hâline getirecek her türden zorlamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin ihtiyari olmayan tıbbi bir müdahale olarak zorunlu aşının özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiğine dair kararları ortadayken, eğitim çalışanlarının mesleklerini ifasının, kamu hizmetinin yerine getirilmesinin haftada iki defa PCR testi yaptırma şartına bağlanması, dolaylı yoldan aşı zorunluluğu dayatılması ve bu suretle temel insan haklarının ihlali niteliğindedir.

Bu nedenle, hukuki dayanaktan yoksun, hatalı ve yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorunluluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim kamu hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir.

3- PCR TESTİ ZULMÜNE HAYIR
https://www.milegitimsen.org/2021/08/25/pcr-testi-zulmune-hayir/

IMG_20210825_164723-3[1].jpg

4- PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNA KARŞI DAVA AÇTIK
http://www.maarifsen.org/?Syf=18&Hbr=1219608

Eğitim çalışanlarına MEB tarafından PCR testinin zorunlu tutulmasına karşı öncelikle yürütmenin durdurulması ve ardından iptali istemiyle Ankara 7.İdare Mahkemesinde dava açtık.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24.08.2021 tarih, E-24301423-10.07.02-29970129 sayılı ve “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” konulu icrai nitelikte olan idari karar; merkez ve taşra teşkilatına gönderilmiş ve gereğinin yapılması emredilmiştir. Bahse konu kararda “Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.” denilmektedir.

PCR testi Covid-19 hastalık tanısı ve tedavisinde yol gösterici olmaktan uzaktır. Üstelik burundan veya boğazdan sokulan uzun çubuklarla sürüntü alınması, vücuda yapılan müdahale özelliği nedeni ile anayasamız ve uluslar arası sözleşmeler ile belirlenen kişinin vücut bütünlüğüne dokunulma niteliği taşımaktadır. Aşı yaptırmayan eğitim çalışanları için uygulanan haftada iki defa olmak üzere PCR testi zorunluluğu, personel için hayatı çekilmez haline getirecektir. PCR Testi talebi hem hukuki hem de sağlık boyutu ile geçerlilik taşımamaktadır.
  • Karar/İdari İşlem Anayasaya Aykırıdır.
  • Karar/İdari İşlem Eşitlik İlkesine Aykırıdır.
  • Karar/İdari İşlem Kanuna ve Kanunilik İlkesine Aykırıdır.
Bu gerekçelerle; sendikamız vekili Sayın Av. Büşra ARSLAN tarafından; 24/08/2021 tarihli, E-24301423-10.07.02-29970129 sayılı ve “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” başlıklı icrai nitelikte idari kararın/işlemin ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve DEVAMINDA İPTALİ istemi ile 26.08.2021 tarihinde ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ’nde dava açılmıştır.

5- PCR testi dayatmasıyla üyelerimizin mağdur edilmesine fırsat vermeyeceğiz
https://www.ebs.org.tr/manset/5465/...rimizin-magdur-edilmesine-firsat-vermeyecegiz

PCR testi uygulamasına da değinen Şükrü Kolukısa, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitim çalışanlarına zorunlu hâle getirilen PCR testi dayatması asla hukuki değildir. Huzur bozucu böylesi bir uygulamayı kabul etmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu türden hukuka ve kanuna aykırı yaptırımlara tabi tutulan/tutulmaya kalkışılan üyelerimizin yanında olacak, onlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Üyelerimizin PCR testi ya da aşısını tamamlamadığı gerekçesiyle görevlerini yapmalarına engel çıkarılmasına karşı sendika olarak gerekli hukuki adımları atacağız. Bu süreçte üyelerimizi yalnız bırakmayacağız.”
 
Son düzenleme:
Kurumların aldıkları kararlar:

1- MEB (Rehber) : https://www.meb.gov.tr/salgin-doneminde-okullarda-alinmasi-gereken-onlemler/haber/23905/tr
Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ni hazırladı.

İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının yapılmış olması önerildi.

Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenecek.

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış olmaları önerilecek.

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması hâlinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Seminer haftasında öğretmenlere enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak.

Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.

Maske takamayan öğrencilerin, gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) maske takamayan çocukların da mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.

Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin ders arasında maskelerini değiştirmeleri önerilecek.

Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanacak.

Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Diğer görevliler;
Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak.

Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılacak.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dâhil olmak üzere okula girişlerine izin verilmeyecek. Okula girişin zorunlu olduğu durumlarda ziyaretçilerin HES kodu sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin olunacak ve en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

Sınıfların havalandırılması
Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

Teneffüslerde mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf pencerelerinin ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanacak.

Okulun ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık kalması veya mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için; havalandırma mümkünse tamamen temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak.

Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılacak.

Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal havalandırma tercih edilecek.

Mesafe kurallarının uygulanması
Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen gösterilecek.

Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanma yapılacak. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak.

Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılacak.

Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılacak.

Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek.

Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Yemeklerin mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda yenilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulacak.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için "Bilgilendirme Formu" verilecek.
 
Ben de ne aşı oldum ne de PCR testi olasım var. Hükümet seçime az kala böyle karar alarak kendi topuklarına sıkıyor diye düşünüyorum. Geri adım atılacağını ümit ediyorum.
 
Zorunlu okul 4+4+4 te bi şey yapamadık gençliğin bir kısmı telef oldu gitti, işine yarayan oldu olmayan oldu siyasi erkin karşısında durmak zor.
 
Benim çocukluktan kalma zatürre nedeniyle akciğerlerim zayıf. Mecburen kendimi korumam gerekiyor. Aşı olmayı reddedip, pcr testini reddedip bir de corona tehlikesiyle beni ya da çocuklarımı karşı karşıya getiren olursa benim haklarım konusunda eylem yapacak mısınız aşı karşıtları?
 
başkasının vücut bütünlüğüne müdahele var hiç bir belirti emare yoksa suçtur. sizde bence yüz yüzeyken kimseye bu konuda bir şey söylemeyin şikayet edebilirler.
Ne demek istediğinizi anlamadım. Saglik Bakanı basta olmak üzere doktorların çoğu olmanız yönünde tavsiye veriyor. Neden şikayet edileyim anlamadim.
 
Belirti yoksa PCR ye gerek yok diyorlardı(bizzat salgın bakanı yazdı), şimdi hasta olmadığını ispatlaman için PCR olmak zorundasın diyorlar ,
 
saf mısın sen? he? kendin yazmışın hemde, sağlığımızda sorun yoksa, belirti yoksa niye aşı olalım???????????
Hocam bunun saflikla alakası yok. Siz yazdığımı yanlış anlamışsınız. Aşı alerjisi falan olabilir. Bu bakımdan söyledim. Suan bir arkadaşım aşı olmadi ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Belki aşı olsaydı daha hafif atlatacakti.
 
Hocam bunun saflikla alakası yok. Siz yazdığımı yanlış anlamışsınız. Aşı alerjisi falan olabilir. Bu bakımdan söyledim. Suan bir arkadaşım aşı olmadi ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Belki aşı olsaydı daha hafif atlatacakti.

Daha ayrıntılı yazmalısınız hocam, Çok fazla çelişki var sağlık bakanının açıklamalar, sayılarla oynuyorlar.
Bı de o klişe, size bı şeyler ispatlamak istemiyorum artık,arayan hakikati bulacak
 
Benim çocukluktan kalma zatürre nedeniyle akciğerlerim zayıf. Mecburen kendimi korumam gerekiyor. Aşı olmayı reddedip, pcr testini reddedip bir de corona tehlikesiyle beni ya da çocuklarımı karşı karşıya getiren olursa benim haklarım konusunda eylem yapacak mısınız aşı karşıtları?
Kendini korumak için ilaç mı kullanıyorsun hocam?

Haftada 3-4 gün düzenli yürüyüş-koşu yapmalısın hocam, yarın sabah 6.30 da bekliyor olacağım sizi koşuya.
 
444 0632 den gelen cevap
Okullara 6 eylülde gidiceğiz aşımı olmadım son derece sağlıklıyım. Zaten mikrop verilecikse vücuduma hasta olacağğmı düşünayorum vücudum zayıf. Tatilde bu işle uğraşmak istemiyorum Pcr testleri son 48 saat geçerli deniyor; ayı olmayanlar salı günü mü okula gidicek. Ya da ct s pzr test yapıcınız mı
Cevap; konuyla ilgili sağlık bakanlığı ve cb açıklama yapecaktır takip edin

Maaş marşılığınğ doldurmak üzere dilekçe verip okula 2.5 gün gitsek 1 pcr yeter li mi
Cevap; teklifiniz değerlendirmeye alınmıştır

Sınıflarımız 50 kişiye dayandı konuyla ilgili broşürlerinizde yukarde saydığım hususlarla ilgili henüz netlik yok peki mevcutları azaltmaya yönelik bir aşının binde biri kadar da olsa çalışmanız var mı
Bakanlığımızın strateİk planına gözatabilirsiniz.

Son gün yine sıkıştırabilirler o yüzden heralde son çare şu maarif sen..
 
Benim çocukluktan kalma zatürre nedeniyle akciğerlerim zayıf. Mecburen kendimi korumam gerekiyor. Aşı olmayı reddedip, pcr testini reddedip bir de corona tehlikesiyle beni ya da çocuklarımı karşı karşıya getiren olursa benim haklarım konusunda eylem yapacak mısınız aşı karşıtları?

Hocam aşı olan kişiler sadece kendilerini korur, başkalarını ilgilendirmez. Ben aşı olmuş olsam da olmasam da konunun sizinle ilgisi yok? Aşı olursam koronayı hafif atlatırım.

Aşı olan kişi de olmayan kişi de korona virüsü başkasına bulaştırır, bulaştırma yönünden farkı yok. Beni bulaş konusunda ikna edin yarın gidip olayım size de resim atayım.

Aşı olmak kendi kararım, sonu kendimi öldürmek de olsa bu benim kendi kararımdır. Ama eğer toplum sağlığını tehlikeye atıyorsam beni ikna edin. Aşı olanlar bulaştırmıyor dense aşı olmayan vatan hainidir, net.
 
Hocam aşı olan kişiler sadece kendilerini korur, başkalarını ilgilendirmez. Ben aşı olmuş olsam da olmasam da konunun sizinle ilgisi yok? Aşı olursam koronayı hafif atlatırım.

Aşı olan kişi de olmayan kişi de korona virüsü başkasına bulaştırır, bulaştırma yönünden farkı yok. Beni bulaş konusunda ikna edin yarın gidip olayım size de resim atayım.

Aşı olmak kendi kararım, sonu kendimi öldürmek de olsa bu benim kendi kararımdır. Ama eğer toplum sağlığını tehlikeye atıyorsam beni ikna edin. Aşı olanlar bulaştırmıyor dense aşı olmayan vatan hainidir, net.
aynen kanıtlasınlar herkes aşı maşı olur, şırdan adana da yenen bir yemektir.
 
Benim çocukluktan kalma zatürre nedeniyle akciğerlerim zayıf. Mecburen kendimi korumam gerekiyor. Aşı olmayı reddedip, pcr testini reddedip bir de corona tehlikesiyle beni ya da çocuklarımı karşı karşıya getiren olursa benim haklarım konusunda eylem yapacak mısınız aşı karşıtları?

Aşı olanlar da korona oluyor ve bulaştırıyor hocam. İnşallah size ve ailenize hiçbirşey olmaz ancak Aşı olan birinden bulaşırsa tepkiniz ne olacak onu da bir yazsanız ?
 
Aşı olanlar da korona oluyor ve bulaştırıyor hocam. İnşallah size ve ailenize hiçbirşey olmaz ancak Aşı olan birinden bulaşırsa tepkiniz ne olacak onu da bir yazsanız ?
aynen aşılıların ki kendi bünyelerinde mutasyona uğrattıkları bir çeşit oluyor aşısızlar daha masum kalıyor bu durumda
arkadaşlarımı seçerken aşısız olmasına dikkat etmeliyim o zaman
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Olayı fifi karşıtlığına indirgiyorlar. Halbuki fifi işin tuzu biberi, biz çok daha fazlasına karşıyız. Çakma testlere, yalan dolan verilere, karbondioksit solumaya, ev hapsine, satılmış bürokratlara, beyaz önlüklü yalancılara, film kurullarına, para babası iblislere ve en önemlisi başından beri oynanan küresel tiyatroya karşıyız. İnsan olmak bunlara karşı olmayı gerektirir. İnsan kalabilmek için karşıyız.
 
Aslında işin özeti şu..

Aşı olanların büyük bir kısmı "Biz bir halt yedik, herkes aşı olacak sandık yaptırdık. Şimdi beklediğimiz gibi %100 koruma olmadığını, aşı olanların da hasta olabildiğini, virüsü yayabildiğini, bu sürecin 1-2 aşı yaptırmakla sonlanmayacağını farkettik, pişmanız. Sizin bizden daha temkinli davranıp, ortamı analiz ederek karar verme hakkınız yok. Siz de olun ki biz kendimizi kötü hissetmeyelim." şeklinde düşünüyorlar.

Aşı olan 90 milyon insana şu an anket yapsalar "zamanı geri alsak yine aynı aşıları olur muydunuz?" diye, sonucun %100 çıkmayacağına eminim.
 
Benim çocukluktan kalma zatürre nedeniyle akciğerlerim zayıf. Mecburen kendimi korumam gerekiyor. Aşı olmayı reddedip, pcr testini reddedip bir de corona tehlikesiyle beni ya da çocuklarımı karşı karşıya getiren olursa benim haklarım konusunda eylem yapacak mısınız aşı karşıtları?
Siz faz çalışmaları bitmemiş bir aşı adayının deneği olmayı kabul edebirsiniz. Aşı deneği olmak istemeyenlere de laf edemezsiniz.
Onam formunda bakanlik firma sorumluluk almıyor kişi rızası ile olur diyor.
Bu deneme süreci başarısız olursa ilerde yan etkiler ortaya çıkarsa o kişilerin sorumluluğunu sen mi alacaksın.
 
Onam formunda bakanlik firma sorumluluk almıyor kişi rızası ile olur diyor.
Hocam, aşıya dair başka savlar geliştirin. Lütfen şu savı kullanmayın. Çok komik duruyor çünkü... Ve bu yazacağımı şahsınıza olarak algılamayın lütfen.
Riskleri olan bütün tedaviler için hastanelerde sürekli benzer kağıtlar imzalatıyorlar. Babamı pandemiden önce renkli ultrason için fakülteye götürüp onam formunu okuduğumda yaptırmasak mı diye düşündüğümü hatırlıyorum... Yine aynı şekilde devamında safra kesesi ameliyatı için onam formunu ben imzaladım ve imzalarken kağıtta yazanlardan ötürü babama bir şey olsa kendimle nasıl barışırım diye düşündüğümü hatırlıyorum mesela... Hatta yakın zamanda pansiyonda kalan öğrencim için gece acilde imza attığım kağıdı hatırlıyorum. Baska bir zaman doktor acile ambulans ile gelmiş hastaya öğretmeni ya da velisi gelmeden bakmam demiş. Normalde bizdeki yönetmeliğe/yönergeye göre ambulansı çağırırsın gönderirsin. Velhasıl gördüğüm savlar arasında en komiği bu. Riskleri olan işler konusunda öğretmenler olarak biz işini bilmeyen zümrelerdeniz. Örnek vermek gerekirse; web sitesi yayını ile ilgili başlık açılıyor sakıncalarını yazıyoruz. Veli izni yoksa, bütün ekibin imzası yoksa haber yayınlanmasının risklerinden bahsediyoruz. Kendi zümremiz, öyle iş mi yürür? Yine bize kalır her şey diyerek yapacağını belirtiyor.

Aşı konusuna gelince ben aşı olanlardanım. Olmayana niye olmuyorsun demem(nitekim abim olmadı) gayet haklı bakış açısı ve çekinceleri var çünkü... Lakin; aşı olun diyenlerin %100 güvenli, %100 koruyor gibi konuşması ne kadar saçma ise aşı olmamış olanların sanki hayatlarındaki bütün ilaçlar çok ciddi onaylardan geçmiş, prospektüslerinde bir çok yan etkisiyle birlikte beklenmeyen bir yan etki gözlendiğinde bildirilmesi için adres ve telefon numaraları yokmuş gibi davranıyor olmaları o kadar saçma geliyor bana... Hatta aşı olmayacağım böyle bir dayatma yapılamaz diyenlerin, bu iş tiyatro diyenlere maskenin, mesafenin, kuralların dayatılmasını doğru bulması daha da saçma geliyor(bu başlık ve içeriğinden bağımsız karşılaştığım örnekler üzerinden yazıyorum)... Bu konuda içimizde(ülkemizde) en tutarlı olanlar, en baştan beri maske takmam, dolayısıyla aşı da olmam, bu iş tiyatro diyenlerdir. Doğru ya da haklı olan demiyorum, en tutarlı olanlar onlar gibi geliyor bana... Yoksa o konuda da "Davulun sesi uzaktan hoş gelir" ya. Öyle bir durum söz konusu. Çok yakınımı kaybetmedim. Kendisi de rahatsızlanan aynı zamanda farklı dilimlerde yakınını kaybedenlerden dinlemek lazım.
 
Son düzenleme:
salgında ihale aşısız öğretmenlere kaldı.öğrenciler için tehlike benim gibi aşı olmayan öğretmenler değil yanında önünde arkasında oturan bahçede oynadığı aynı tuvaleti kullandığı öğrencilerdir.okullar tam zamanlı ve sınıflar kalabalık şekilde okullar açılıyor.bunlardan bahseden yok varsa yoksa öğretmenler aşı olsun.
asıl tehlike aşı olanlar.aşı olmadım bundan dolayı açık havada bile maskem takılı mesafe temizliğe de dikkat ediyorum ama aşı olanlar ne maske ne mesafe hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar.aşı olup bulaştırma ihtimali olan kişiler şu durumda en büyük tehlike.adam hasta değil ama taşıyıcı mı bilmiyoruz.bu durumda zorunlu test aşısız olanlara değil herkese yapılmalı.
 
İlluminaticiler komplocular doluşmuş buraya, bilime inanmayıp uydurmalara inananlar aşı karşıtlığı yapıyor. Arkadaşlar dünya düzdür diyenle aranızda bir fark görmüyorum yazık; eğitimli & bilim öğretmesi gereken insanlara bak...
 
Son düzenleme:
Geri
Üst