norm kadro

Kodla Büyü

simpleLife

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
337
İstanbul Küçükçekmece Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan üyemizin norm kadro fazlası olarak belirlenerek Küçükçekmece İkitelli İlköğretim Okulu’na naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava, üyemizin lehine sonuçlandı.

Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceğine dikkat çeken mahkeme, dava konusu işlemi oybirliğiyle iptal etti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“…Uyuşmazlık konusu olayda Bilişim Teknolojileri dersi öğretmeni olan davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası durumda olduğu ve bu nedenle hakkında atama kararnamesi tanzim edildiği, ancak norm kadro sayılarında güncelleme yapılacağı gerekçesiyle söz konusu kararnamenin yürürlüğe konulmadığı, nitekim kadro sayıları güncellendikten sonra davacının görev yaptığı İstanbul Küçükçekmece Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nda Bilişim Teknolojileri branşı için tespit edilen norm kadro sayısı ‘0’ iken ‘1’ olduğu, oluşan bu yeni duruma göre ve idarenin davacının durumunda olanlar için başvuru hakkı tanıması üzerine davacının başvuru hakkının son günü olan 16.05.2011 tarihinde başvuruda bulunduğu ve bu başvurunun aynı tarihli işlemle Küçükçekmece İlköğretim Müdürlüğü’ne iletildiği, davacının talebi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayarak söz konusu pozisyona başkasının atamasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, güncellenen norm kadro sayılarına göre norm kadro dahilinde kalan davacıya, müracaat etmesi kaydıyla, bulunduğu okulda görevine devam etme imkanı tanındığı halde, davacının verilen süre içerisinde yapmış olduğu başvuru dikkate alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

buradan anlamamız gereken norm fazlası atamalarında iptal edilmeme durumu normal mi?


http://www.mebpersoneli.com/haber/5870- ... eme-karari
 
Geri
Üst