Datalist Manşet Haber

Kodla Büyü

inanakyol

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
351
Arkadaşlar aşağıdaki şekilde bir manşet haber sistemim var. Bu sisteme haberler 8 saniyede bir otomatik olarak değişebilecek şekilde ekleme yapmam gerekiyor. Manşet haber sistemlerini inceledim ancak benim sisteme otomatik geçiş yapabilecek şekilde uyarlayamadım biraz acemiyim bu konuda. Otomatik geçiş olacak şekilde nasıl yapabilirim bu sistemi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<script language="javascript" type="text/javascript">
function mansetcek(Baslik, Ozet, Resmi, Haberid) {
document.getElementById('Mansetbaslik').innerHTML = Baslik;
document.getElementById('Mansetresim').innerHTML = "<a href='HaberGoster.aspx?Hid=" + Haberid + "'><img border='0' src='HaberResimleri/150/" + Resmi + "'/></a>";
document.getElementById('Mansetozet').innerHTML = Ozet;

}

</script>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div id="Manseticerikorta" class="manseticerikorta">

<div id="Manseticerikortaalt" class="manseticerikortaalt">
<div id="Mansetyazi" class="manseticerikortaaltyazi">
<div id="Mansetbaslik" class="manseticerikortaaltyaziust" runat="server"></div>
<div id="Mansetozet" class="manseticerikortaaltyazialt" runat="server"></div>
</div>
<div id="Mansetresim" class="manseticerikortaaltresim" runat="server"></div>
</div>
<div id="Manseticerikortaust" class="manseticerikortaust">
<asp:Datalist ID="Repmanset" runat="server" RepeatDirection="Horizontal">
<ItemTemplate>

<div id="Manseticerikortaustsayi" class="manseticerikortaustsayi">
<a href="HaberGoster.aspx?Hid=<%#Eval("Hid").ToString()%>" onmouseover="mansetcek('<%#(Eval("HaberBaslik").ToString().Length < 50) ? Eval("HaberBaslik").ToString() : Eval("HaberBaslik").ToString().Substring(0, 50) + "..."%>','<%#(Eval("HaberOzet").ToString().Length < 140) ? Eval("HaberOzet").ToString() : Eval("HaberOzet").ToString().Substring(0, 140) + "..."%>','<%#Eval("MansetRes")%>','<%#Eval("Hid").ToString()%>')"><%#Container.ItemIndex + 1%></a>

</div>
<%-- <div id="Manseticerikortaustbosluk" class="manseticerikortaustbosluk"></div> --%>

</ItemTemplate>
</asp:Datalist>
</div>
</div>
 
Üst