Bakanlık Bilgisayar Mihendisi Arıyor...

Kodla Büyü

Enterprise

Hiperaktif Üye
Hiperaktif
Süper Üye
Mesajlar
2,626
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ
GİRİŞ SINAVI İLÂNI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Grup Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 27 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


1-BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az üç yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.


B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi)


a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,
d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
e) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
h) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.


Tercihen;
a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,
b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarına sahip olmak,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
d) ISO 27001 uzmanlık sertifikasına sahip olmak.


2- Sistem Uzmanı (1 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl
çalışmış olmak,
d) Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) LDAP sunucusu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.


Tercihen;
a) VMware Certified Professional (VCP), VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMvvare Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration sertifikasına sahip olmak,
d) MS SQL konusunda deneyimli olmak ve/veya Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikasına sahip olmak,
e) Oracle Content Management konusunda deneyimli olmak,
f) Linux konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.
h) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,


3- Veritabanı Yöneticisi (1 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) 5000 den fazla kullanıcısı olan bir sistemde veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
d) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
e) MySQL Veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
f) PostgreSQL Veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
g) Linux, Unix/BSD ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
h) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,
i) Veritabanı replication ve sharding konularında deneyim sahibi olmak,
j) Veritabanı yük dağılımı ve dengeleme sistemleri üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Veritabanı güvenliği, sorgu güvenliği, yazılım güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,
l) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan ya da askerliğini yapmış olmak,
m) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
n) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip,
o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek,
p) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapan.


Tercihen;
a) Büyük database sistemlerini yönetmiş olmak,
b) NoSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) OCP MySQL 5 Database Administrator sertifikasına sahip olmak,
d) OCP MySQL 5.1 Cluster Database Administrator sertifikasına sahip olmak,
e) PostgreSQL Professional ve/veya PostgreSQL Master sertifikasına sahip olmak,


4- Proje Yöneticisi (3 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Java platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 3 yıl görev almış olmak,
d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
e) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,
f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,
g) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi,
i) Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip,
l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek,
m) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapan.


Tercihen;
a) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,
b) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,
c) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında tecrübe sahibi olmak,
d) MBA diplomasına sahip olmak,


5- Ağ Uzmanı (3 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Orta ölçekli (1000 ve üzeri IP host) bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
e) Wireless LAN, WAN, 802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi) hakkında tecrübe sahibi olmak.


Tercihen;
a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ağ altyapısının kurulumunda aktif olarak görev almış olmak,
b) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,
c) Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) sertifikasına sahip olmak,
d) Cisco Certified Network Professional Wireless (CCNP Wireless) sertifikasına sahip olmak.


6- Yazılım Takım Lideri (Java) (1 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) J2EE platformu ve uygulama sunucusu (JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, GlassFish, Jetty gibi) kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
d) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
e) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
f) Object Oriented programlamaya hakim. En az 5 design patterni daha önce geliştirdiği projelerde kullanmış olmak,
g) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, REST) konularında tecrübe sahibi olmak,
h) JAVA/J2EE ve JAVA uygulama geliştirme araçlarında (Eclipse, CVS, SVN... vb.) ile uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Unit testing, fonkiyonel test ve performans testini deneyim sahibi olmak,
j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
k) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan ya da askerliğini yapmış olmak,
l) 35 yaşını aşmamış olmak,
m) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
n) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek,
p) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapan.


Tercihen;
a) Agile development geliştirme sürecinde bulunmuş olmak,
b) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun
Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
c) OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun CertifiedWeb Component Develeoper for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,
d) Spring framework ve JPA kullanan ve 100 kullanıcı üzeri bir sistemde çalışmış olmak,
e) Ant, Maven ve/veya Ivy araçlarından en az biri ile çalışmış olmak.


7- Yazılım Takım Lideri -.NET (1 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Visual Studio platformunu kullanarak en az 4 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
d) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,
e) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,
g) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,
h) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,
i) Uygulama sunucusu (IIS vb.) kullanmış olmak.


Tercihen;
a) Proje yönetimi eğitimi almış olmak,
b) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak,
c) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.


8- Yazılım Geliştirme Uzmanı-Java(5 kişi)
a) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 125, eş zamanlı veri tabanı oturum sayısı 75 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) J2EE mimarisinde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
d) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) UML tecrübesine sahip olmak,
f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,
g) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,
h) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
i) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN,GIT, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,


Tercihen;
a) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,
b) SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak veya STRUTS framework’de tecrübe sahibi olmak,
c) Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,
d) SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,
e) XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
f) SJDC sertifikasına sahip olmak,


9- Yazılım Geliştirme Uzmanı - .NET (5 kişi)
a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,
d) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
e) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,
f) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,
g) WebServis (Soap,Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak.


Tercihen;
a) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak,
b) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.


10- Grafik - Animasyon Uzmanı (3 kişi)
a) Grafik - Animasyonu uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Grafik tasarım ilkelerine hakim olmak,
d) Apple MacOSX işletim sistemi kullanabilen,
e) Aşağıda belirtilen “Adobe Certified Expert” Sertifikalarına sahip olmak,
1- Adobe® Photoshop® CS5 ACE Sertifikası
2- Adobe® InDesign® CS5 Sertifikası
3- Adobe® Illustrator® CS5 Sertifikası
4- Adobe® Flash® CS5 Sertifikası
5- Adobe® After Effects® CS5 ACE Sertifikası
6- Adobe® Premiere® Pro CS5 Sertifikası
7- Adobe® Photoshop® Lightroom 2 ACE Sertifikası
f) Autodesk Maya Programına hakim ve AutoCAD 2011 Certified Associate sertifikasına sahip olmak,
g) Maxon Cinema 4d Programına hakim olmak,
h) Apple Final Cut Pro Programına hakim olmak ve Yetkili Sertifikasına sahip olmak,
i) Apple Aperture Programına hakim olmak ve Yetkili Sertifikasına sahip olmak,
j) Yukarıda yazılan şartları taşıyan adayın bilgi sahibi olduğu her programda en az 3 referanslı proje sahibi olmak.


11- HTML Uzmanı (2 kişi)
a) HTML Uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Apple MacOSX işletim sistemi kullanabilen,
d) Aşağıda belirtilen “Adobe Certified Expert” Sertifikalarına sahip olmak,
1- Adobe® Dreamweaver® CS5 Sertifikası
2- Adobe® Flash® CS5 Sertifikası
3- Adobe® Flex 4.5 ACE Sertifikası
4- Adobe Flash® Lite™ 2.0 Mobile Developer Sertifikası
e) HTML, XHTML, DHTML, HTML 5 programlarına hakim olmak,
f) HTML standartlarına hakim olmak,
g) CSS 2, CSS 3 kod yapılarına hakim olmak,
h) JavaScript, Jquery, MooTools script dillerinin tümüne hakim olmak,
i) XML, Ajax, Json hakkında bilgi sahibi olmak,
j) ASP, PHP, JAVA, .NET teknolojilerinden en az birini en iyi düzeyde hakim olmak,
k) ASP, PHP, JAVA, .NET teknolojilerinden en az birini kullanıp referanslı olarak en az 10 proje sahibi olmak.


12- Portal Sorumlusu (1 kişi)
a) Portal tasarımı/yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,
c) Web tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) İçerik Yönetim Sistemlerinden en az birine hakim olmak,
e) PHP, JAVA teknolojilerinden birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
f) HTML, DHTML, XHTML, CSS entegrasyonlarında çözüm konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj vb. konusunda tecrübeli olmak,
h) Photoshop, Freehand veya Coreldraw programlarından birine hakim olmak,
i) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan yada askerliğini yapmış,
j) 35 yaşını aşmamış,
k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip,
m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek,
n) Dökümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapan.


2- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
1) Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) Referans mektubu,
4) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
5) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)


Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruların; 14/05/2012 ve 25/05/2012 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 C Blok Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA


3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;
a) Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonu için 5 aday,
b) Sistem Uzmanı pozisyonu için 5 aday,
c) Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,
d) Proje Yöneticisi pozisyonu için 15 aday,
e) Ağ Uzmanı pozisyonu için 15 aday,
f) Yazılım Takım Lideri (Java) pozisyonu için 5 aday,
g) Yazılım Takım Lideri (.net) pozisyonu için 5 aday,
h) Yazılım Geliştirme Uzmanı - Java pozisyonu için 25 aday,
i) Yazılım Geliştirme Uzmanı – (.net) pozisyonu için 25 aday,
j) Grafik Animasyon Uzmanı pozisyonu için 15 aday,
k) HTML Uzmanı pozisyonu için 10 aday,
l) Portal Sorumlusu pozisyonu için 5 aday, sözlü sınava çağırılacaktır.Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.4- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.meb.gov.tr sitesinde 11/06/2012 tarihinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


5- SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.


6- SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.


7- ÜCRET
Yukarıdaki pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı ( ¨ 5.765,00 ) olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Duyurulur.


İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Bilgi İşlem Grup Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 296 94 00
murat.colak@eba.gov.tr
mustafa@eba.gov.trBilgi İşlem Grup Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)
Telefon: 413 11 91
egecgil@meb.gov.trİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı
Telefon: 413 18 74 – 413 17 60
www.meb.gov.tr
http://ikgm.meb.gov.tr
 
Geri
Üst