Antepce, Kırmızı Külahlı Gız

Kodla Büyü

mse

Süper Üye
Süper Üye
Mesajlar
1,539
AL KÜLAHLI GIZ (KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ)
Bir vahıtlar güccük bi gız varmış...anası ona üzerinde gırmızı külahı olan bi zubun almış...gız bu zubunu yeen seviymiş...nere getse onu geyiymiş...anası "gızım dışallık gey şunu,gündelee geyme,heder olmasın" dese de gız dinnemiymiş,hep onu geyiymiş...onun üçün herkes ona al külahlı gız diymiş...
Bir gün "al külahlı gızım" deyin seslenmiş anası..."böyükannen haste gızım,iki sıkım küfte yooruktum aha şunu ver de gel,amma gediyken ormana girme haaa" demiş
O vahıtlar şindiki garadaşın olduu yerde bostanları varmış,bostanın yanındaki gulübede oturuylarmış...böyükanne de gızılhisar köyünde oturuymuş...
"Al yavrım,aha şo satıla da salata godum accık,satılımızı geri getir anası" demiş...gız üstünü başını geymiş,gızılhisara dooru gediyken "acı şo burca girim de pirpirimden yarpız topliym iki bağ,teze teze yisin böyük annem" demiş...
Bugünkü gişelerin olduu yerden burca girmiş...pirpirimi yarpızı toplamaya başlamış...bunu gören hayın gurt "of mala bak la,hemen yimeliyim bunu,gaç gündür açım zatan" deyin düşünmüş...yarpızı, pirpirimi toplayıp yola goyulan gızın önüne atlamış hemen...gız gorgusundan altına etmiş...az galsın küfte tabaanı düşürüymüş elinden...fahat gurt heç te eyle yiyci kimi bahmiymiş...
--Nere gediyn gözel gız
--Gorkutuyn beni gurt ammi,bu ne kele...aha şooorda böyükannem var,iki sıkım küfte yoorduyduk yisin dey ona da götürüym...haste gendi gazan gaynatami...
--Hmm...eyleyse ben önden gaça gaça gedim de söyleyim,torunun saa küfte getiriy dey haber edim,amma bi yere tahılmadan gel ha, beklemesin avrad...
--Hee eyi olur gurt ammi...
--Haası evdi böyükanayın evi?
--Aaa şoorda gurt ammi,köyün girişindeki hayatlı ev...
--Ey tamam aha gediym...demiş gurt ve gaça gaça getmiş...
Gurt evi öğrendikten kelli ayaa gıçına deye deye getmiş,sormuş soruşturmuş evi bulmuş... Takta gapının tokmaana vargücüynen yüklenmiş...
--Kimovvv?demiş garı
--Benim böökanne, saa küfteden salata getiriktim acı
--Gapıdaki teli çek gapı açılır,ellaam saa belletemedim şu teli çekmeyi, eyi oldu geldiin, madem de gazıniydı zatan
Gurt bir hışımnan içeri girip garinin başına kepmiş,iki sumsuunan gariyi zomulatık madesine indirmiş... zatan gaç gündür açmış...
Bu garının başka zubunluu yok mu acep deyip garının ayneli sandıını indirmiş...garının bayram için diktirdii zubunluu alık sırtına geçirmiş... Tarpadanak oturur belliy ama kendi eşşeen başı gader boyu var... Garinin namaz gılarken başına taktığı basmayı da başına keçik edik sedire uzanmış... Eline de tesbahı almış ki gız küşümlenmesin...
Gız gelmiş gapıya var gücüynen yüklenmiş...gurt:
--Kimovvv?demiş sesini incelterek
--Benim böökanne saa küfte getirdim acı iki sıkım
--Gapı açık yavrım amma tel dolaba go gendini şimdi yemicim göynüm istemiy demiş
gız:
--beee’ böökannemin sesine noluk kele gorktum haa demiş...küfteyi tel dolaba goymuş,salatayı da amadana boşaltım satılı yumuş...
İçeri geçmiş,bakmış böökannesinde bi gariplik var...
--Abaavvv elinge nooluk gız böökanne,adam ayakkabısı kimin
--Seni daha eyi hoppala yapabilmek üçün gızım demiş
Gurdun gulanın teki keçiğin altından çıkmış
--Beee’, o ney kele...gulaana noluk böökanne aynı bi eşşek gulaana dönük ha demiş...
--P...c gurusu o nası gonuşma böökanneynen, tama hasteyim böökannem, neen eyle şeyler diyn sen baa
--Abaaav yiraag ola gız anam o nası diş iyle
--Hee tama abdest aliyken dakımlarımı (takma diş) düşürük gırdım tama gızım...bizim yirik ali avradı öldüünde dakımlarını çıkarmış ta saklamış...tesadüf o duyuk ta baa getirikti ala dakarsan beşiire dezze deyip...
--Tama hastelik gapan böök anne,dişçiye götürür yapıştırırdın gendini
--Be nolucu anam arap sabunuynan yudum gendini arıca...hem daha 3 aylııma çok var nası yaptırım...
--Böökanne
--Ha gızım
--O deeel de senin sesin niye beyle gart gart çıkiy

gurt artı dayanamamış sifli sifli yattıı yerden galkmış
--seni eşşekoleşşeen çocuuu seni, ahret sorusu mu sorin nalet deyik gızın başına kepmiş...vururken vururken gızı tutmuş madesine endirmiş...
sooona da demişki:
La yoorum tar kimin şiştim, mademe çöktü gancıklar, iki çirtik uyuyim şurda deyik sedirin üstüne yatmış...
At gibi horlamaya başlamış...tam o sırada evin önünden geçen köyün mıktarı japon Meaaammet horlama seslerini duymuş.
--Abaavv o ney la,o gari nası osuriy eyle deyik gapıya yanaşmış.bi bakmış gapı yılık duruy...
--Bu gari heç beyle gapısını açık gomazdı yoorum hastemi ney hele girim de bahim deyik içeri girmiş
--Bi de ne görsün sedirin üzerinde bok tuluu gibi bitene gurt yatiy, madesi de tar kimi şiş...
--Abaav la bu gurt bu gariyi yiyik tama deyik te eline geçirdiği ganne gırığıynan gurdun üzerine seerdmiş...
Gurt uyuyken başına kepmiş,vur ha vur haş etmiş gendini...elindeki ganne gırıınan madesine deşinçi bi de bakmış gariynen gız gurtun madesinde...

Hakiye de burda bitmiş.

-ALINTI- sene sonu piyes olabilir, küçük öğrenciler için.
 
Üst