Algoritma ve Programlama Mantığı

Kodla Büyü

kaynakçı

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
256
Kitabın Künyesi: Algoritma ve Programlama Mantığı / Burak Tungut

Günümüz teknoloji çağında, hiç şüphesiz bilgisayarlar hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen teknolojilere paralel bir şekilde büyüyen pazar hacmi ve yazılım alanına olan talep sonucunda bu alana yönelik eğitimler ile eğitim yöntemleri ortaya çıkmış ve halen gelişmeye devam etmektedir.

Bilgisayar ve yazılım bilimleri üzerine eğitim veren üniversitelerde ve özel eğitim kurumlarında Algoritma öğrenimi boyunca rehber ve başucu kitabı olarak kullanabileceğiniz bu kitapta öncelikle Algoritmayı ve Algoritmanın bir ifade şekli olan akış diyagramlarını öğreniyor olacaksınız. Aynı bölüm dâhilinde kolaydan zora birçok Algoritma örneği ile problem çözme yetiniz bir hayli artıyor olacaktır.

İkinci bölümde ise diğer birçok kitapta bulamayacağınız, programlama dillerinde kullanılacak entegre geliştirme ortamlarının kurulumları ile karşılaşıyor olacaksınız. Bölümün devamında ise C++ ve Java dillerinin temellerine tam anlamıyla hâkimiyet kazanarak, veri tiplerini, temel girdi-çıktı işlemlerini, operatörleri, fonksiyon ve metotları, karar-koşul yapılarını, recursion yöntemlerini, döngüleri ve dizileri öğreniyor olacaksınız.

Kitabın son bölümünde ise üç ana kategori altında birçok çözümlü ve videolu örnek ile karşılaşıyor olacaksınız. Alan hesaplamalarından, matematiksel dönüşümlere; Olasılık ve istatistik problemlerinin çözümlerinden, seri açılımlarına kadar birçok alanda çeşitli örnekler ile karşılaşacaksınız. Bu bölümde, aynı zamanda Özel Uygulamalar adı altında matematiksel teorem ve sayı formlarının yazılım yardımıyla kanıtlanmasını ve kredi kartı doğruluk algoritmaları gibi karmaşık, bir o kadar da çözümü eğlenceli problemleri inceliyor olacaksınız.

Son bölümde birbirinden farklı ve bol çeşitli uygulamaları bulabileceğiniz bu kitapta, aynı zamanda yanında edineceğiniz eğitim CD’si ile de Özel Uygulamaların C++, Java ve C# dilleri ile videolu çözümlerini bulabilirsiniz.

Yazılım dünyasında sıkça karşımıza çıkan algoritmalar, 19. yüzyılda ünlü matematikçi "Ebu Cafer Muhammed bin Musa El - Harezmi" tarafından problemlerin çözümü için oluşturulan genel kurallardır. Algoritma Alharezmi'nin Latince okunuşudur. "El - Harezmi" kelimesinden esinlenerek İngilizce'de "algorithm" denilmiştir. Algoritmalar kullanılarak verilerden istenilen sonuçlar alınmaya çalışılmaktadır. Bir algoritmada mutlaka yer alması gereken bilgiler giriş veya çıkış bilgileri, bölme, çarpma, aktarma, test ve benzeri işlemlerdir. Ancak belli bir sayıda adımdan sonra algoritma sonlanmalıdır. Aynı zamanda algoritma anlatımında kullanılan cümleler kolay ve basit olmalıdır.


Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizileri olan algoritmalar, program yazma sürecinde çok önemlidir. Algoritma yazılırken birbirinden farklı programlama dilleri kullanılabilir. C, C++, Java vb. gibi. Ancak önemli olan kullanılan dilden ziyade geliştirilen algoritmanın iyi olmasıdır. Bir problemin çözümü için birbirinden farklı dillerde birden fazla algoritma da yazılabilir. Dolayısıyla hangi dili metodu kullanacağınız size bağlıdır. Yazılan bir algoritmanın başarılı bir şekilde problem çözebilmesi için giriş ve çıkış bilgisi olması gerektiği kadar, sonu ve kesinliği de olmalıdır.

Algoritmanın temel özelliklerine ulaşabileceğiniz bu kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır:

Algoritmanın Programlamadaki Önemi
Bilgisayarın ve Programlama Dillerinin Tarihçeleri
Entegre Geliştirme Ortamları
Algoritma Tasarlama Teknikleri
Algoritmanın Farklı İfade Çeşitleri
Teknik Değim ve Terimler
Algoritma ve Programlamadaki Operatörler
İşlem Öncelikleri ve İstisnaları
Akış Diyagramları İle Çalışma Yöntemleri
C++ ve Java Dillerinin Mimarileri
Eclipse ve Dev C++ IDE’lerinin Kullanımları
IDE’lerin Sağladığı Fayda ve Kısa yollar
Temel Veri Tipleri
Alt Yordam Kullanımı
Konsol Girdi ve Çıktı Komutları
Aritmetik Atama-Arttırma-Eksiltme Operatörleri
Programlamadaki Karar Yapıları
Recursion Problem Çözümleme Yöntemleri
Döngüler ve Döngülerdeki Anahtar Kelimeler
Diziler ve Pragmatik Ulaşım Yöntemleri
Geometrik Hesaplamalar
Lineer Seri Hesaplamaları
Recursion ve Alt Yordamlı Problemler
Şifreleme Algoritmaları
Sayı Formları
Kredi Kartı Algoritmaları
Aksiyom ve Teorem Uygulamaları
İstatistik ve Olasılık Problemleri

Kaynak: Kodlab
 
Üst