23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenmedi

Kodla Büyü

memo-x

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
699
23 Nisanda 10 saat işletmem vardı, gittiğim işletmeler kamuda olduğundan ve resmi tatilde kapalı olduğundan ek ders ücreti verilmedi.Yönetmelikte böyle geçiyor dendi.

Ha 23 nisanda işletmesi ; özel firma olanlarada işletme sayısına göre ders ücreti yazılmış.

Okula gelip törenede katıldık.

Yönetmelikte böyle bir ibare var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti

Müdür yrd sına sordum
biröğretmenin örneğin 3 işletmesi var 23 nisanda, 2 si kamu, 1 i özel ; 3 saat yazdık diyor.

Neye göre , nerde geçiyo ?

böyle bir mantık var mı ya?

Nereye bakalım bu uygulamanın nasıl uygulandığı ; hangi yönetmelikte geçer?
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti

1 mayıstaki koordinatörlükler verilecekmi?????????
özel sektörde açık lise öğrencileri...........
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

29ekim, 23-24 nisan, 19-20 mayısta koordinatörlük, ders yapmasan bile ücretin yapmışsın gibi ödenir. Ek ders yönetmeliğini gözüne sokun o md. yrdcısının.
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

egunay' Alıntı:
29ekim, 23-24 nisan, 19-20 mayısta koordinatörlük, ders yapmasan bile ücretin yapmışsın gibi ödenir. Ek ders yönetmeliğini gözüne sokun o md. yrdcısının.

Hocam yönetmeliğin ilgili yerini bulmaya çalışıyorum en son hali hangisi onu bulsam, aynen dediğinizi yapacam.
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

Ek derslerle ilgili yönetmeliğin en son halini bilen var mı?

Link verebilirse çok sevinirim.
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

(2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

egunay' Alıntı:
29ekim, 23-24 nisan, 19-20 mayısta koordinatörlük, ders yapmasan bile ücretin yapmışsın gibi ödenir. Ek ders yönetmeliğini gözüne sokun o md. yrdcısının.

aynen katılıyorum. gözüne sokun yönetmeliği
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

Hayır müdür yrd cısının neye göre ; neye bakarak kaç işletmen var kaç tanesi özel,kaç tanesi kamu yerine göre ücret verdik demesi kafama takılıyo, bunun böyle yapın diye bir yönetmeliği mi var?
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

:++:
g.gif
 
Re: 23 Nisan Koordinatörlük Ücreti Ödenir mi?

Evet arkadaşlar 23 Nisan pazartesi okulumuzda törenimizi yaptık.

İşletme ücretini alamadık en son il milli eğitimden gelen yazıya göre alamayacagız yazıyor.

Gelen yazıda özetle şöyle deniyor:

Ekders ücret yönetmeliğinin 16.maddesi gereği Milli ve Mahalli bayramlarda tatil edilen günlere rastlayan ders ve ekders görevlerini yapmış sayılırlar denilmektedir.

Ekders ücret yönetmeliğinin 15.maddesinde yer alan işletmelerdeki eğitim ile ekzersiz çalışmaları karşılığı ödenen ücretin bir fiil yapılması gerektiği ve ücret ödenmesinin mümkün olmadığı
 
Sendikalı arkadaşalr bu konuyu bir danışabilirler mi?

Çünkü gönderilen yazıda

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine ilişkin Karar; Bakanlar Kurulu Kararının 15.maddesine göre ek ders ücreti alan öğretmenlerin fiilen bu eğitimi yaptırmaları şartının aranması gerektiği açıktır.Milli bayramlarda işletmelerin açık olması mümkün olmadığından ilgili öğretmenlerin işletmelrde fiilen çalıştığının kabulü mümkün değildir.Ancak Bakanlar Kurulu Kararının 16.maddesinin b bendine göre ilgili öğretmenlerin milli bayramlarda görevlendirilmesi ya da törenlere sınıf veya okul bütünlüğünde katılmaları halinde ders görevlerini yapmış sayılacaklardır.----bu ne anlama geliyor?
 
Geri
Üst