İşletmelerde Beceri Eğt. Sınavı

Kodla Büyü

ooznur

Aktif Üye
Mesajlar
104
Arkadaşlar anladığım kadarıyla hesaplama aşağıdaki gibi oluyor da anlayamadığım, 2.dönem notu denen notu kim verecek ben mi işletmemi?
Örnek:
Stajdan aldığı 1. dönem Notu : 3
Stajdan aldığı 2. dönem Notu : 5

İki Notun Ortalaması : (3 + 5) / 2 = 4


Staj Dosyası : 80 (%20'si = 16)

Beceri Sınavı Puanı : 50 (%80'i = 40)

Beceri Notu : 16 + 40 = 58 (5'lik düzendeki karşılığı = 3*)


Beceri Uygulaması Dersinin Yıl Sonu Notu = (4 + 3) / 2 =3,5*

*Beceri notunun en az geçer yani 2 (iki) olması gerekir.
*Beceri uygulması dersinini yıl sonu notunun en az geçer yani 2 (iki) olması gerekir.
 
tşk ederim ben de öyle biliyorum hocam yeni gelen müdür öyle deyince kafam karıştı. 2 dönemi sen, dosya notunu işletme verecek dedi
 
hocam bide 2 3 şeklinde değilde 60 80 şeklinde olacak
yanlış hatırlamıyorsam beceri sınavından 60 ın altında alan ogrencı yada genel ortalamsı 60 altı olan öğrencı başarısız sayılıyor.
 
Beceri sınavında 60 ın altında kalan diye biliyorum...
 
Madde 82- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) İşletmelerdeki mesleki eğitimde başarının değerlendirilmesi;

a) Birinci dönem puanı; işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personelce temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirilmesinden verilen puanlar ile varsa okulda yapılan alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

b) İkinci dönem puanı; işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personelce temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ile varsa okulda yapılan alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

Dönem puanları Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre nota çevrilerek dönem notları belirlenir.

İşletmelerde meslek eğitiminde, ilgili dersin iki dönem puanının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalaması yıl sonu puanı, iki dönem notunun ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalaması yıl sonu notudur.

Öğrencinin işletmelerde mesleki eğitim gördüğü alan/dal derslerinden başarılı sayılabilmesi için, iki dönem notunun ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalamasının en az "Geçer" olması ve yıl sonu beceri sınavından da en az "Geçer" not alması koşulları aranır.

Dönem içinde özürleri nedeniyle eğitime devam edemeyen öğrencilerin devam ettikleri süredeki temrin, proje, iş ve hizmet değerlendirmesinde aldıkları puanlara göre dönem içi başarı durumları belirlenir.

Birden fazla uygulamalı dersin eğitimi işletmede yapılıyorsa haftalık ders çizelgesine göre bu dersler için, ayrı dönem ve yıl sonu puanı/notu verilir.

İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilerden yıl sonu beceri sınavı ve ortalama yükseltme sınavı sonunda başarısız olanlara, "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden devamsızlık nedeniyle başarısız duruma düşenler, yıl sonu beceri sınavına ve ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

Yıl sonu beceri sınavı

Madde 83- ( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Kurumlar ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, yapılan beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında yıl sonu beceri sınavına alınırlar. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda, uygulamalı veya hem uygulamalı hem yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan meslek alanlarında, işletmede eğitimi yapılan her ders için yıl sonu beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Ancak bu derslerin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılır.

Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki yıl sonu beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.

( Değişik dördüncü fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Yıl sonu beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili kurumun ilgili alan/bölüm/atölye/ laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenleri ve il/ilçenin o meslek alan/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

Yıl sonu beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili kurumun ilgili bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenleri ve il/ilçenin o meslek alan/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

( Değişik dördüncü fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Yıl sonu beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Yıl sonu beceri sınavı notu ise bu puanın nota çevrilmesiyle bulunur. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun; 80 puanı sınav, 20 puanı da iş dosyasına takdir edilir.


Uygulamalı derslerin eğitimini kurumda gören öğrencilere yıl sonu beceri sınavı yapılmaz.

Yıl sonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin, bu derslere ait ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının değerlendirilmesinde iş dosyası dikkate alınmaz.

( Değişik dokuzuncu fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Özürleri nedeniyle yıl sonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün, sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde uygun görülecek bir tarihte yeni bir sınav hakkı verilir. Özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler, yeni ders yılının başlamasından önce yapılan sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar.
 
Arkadaşlar bu beceri eğitimi sınavını normal sınav formatın da mı yoksa sorumluluk ve oys sınavı formatında yapacağız...
 
arifa19' Alıntı:
Arkadaşlar bu beceri eğitimi sınavını normal sınav formatın da mı yoksa sorumluluk ve oys sınavı formatında yapacağız...
okuldan öğrendiğim kadarıyla oys formatında olacakmış. komisyon tutanağı, imzalı soru kağıdı ve cevap anahtarı vs. belgeler hazırlanacakmış.

Hatta piyasadan bilgisayar bölümlerinden mezun olan bir kişiyi de komisyona dahil etmek lazımmış.
 
Geri
Üst