Üniversitelerden hükümete Fatih Tableti raporu

Kodla Büyü
BT öğretmenlerine bu cihazlarin etkin kullanımı anlamında büyük gorevler düşmektedir. Bu kapsamda öğretim teknolojileri konusunda uzman olan bu öğretmenlerin sorumlulukları artırılmalı ve daha net bir görev tanımı ile okullarda daha etkin çalışmalarına olanak sağlanmalı. Bu noktada Anadolu'da hala daha ciddi bir öğretmen ve öğrenci kitlesinin sınırlı bilgisayar okur yazarlığı kabiliyetlerine sahip olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. BT anlamında bu öğretmenlerimize ciddi görevler düşmektedir.
Öğretim Tasarımı
Proje kapsamında hazırlanması düşünülen içeriğin geliştirilmesinde öğretim tasarımı süreçlerinin gözardı edilmeden, alan uzmanı, alan eğitimcisi ve eğitim teknoloğunun yanı sıra öğretmen ve öğrencinin de çalışmalara dahil edilmesi gerekmektedir. Çünkü teknolojik olarak geliştirilmiş öğrenme ortamlari için dersler tasarlamak farklı bir tecrübe, yaklaşım, bakış açısı ve tecrübe gerektirir.
Öğretmenin kazanılması/ projeyi benimsemesi için önlemler
Bu projenin başarıya ulaşmasında en kritik ve önemli unsur öğretmendir. Öğretmenin proje boyunca her aşamasında yer alması gerekmektedir. Öğretmenin karar sürecine dahil edilmesi, bu amaçla yetiştirilmesi, eğitilmesi ve sürece ilişkin dönütleri alınmalıdır. Bu süreçte örnek uygulamalar ve öncüler teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Öğretmenlerin bu süreçte akademisyenlerle birebir çalışabilecek ortamların yaratılması ve izleme mekanizmalarının kurulması gerekmektedir. Örneğin bir eğitim fakültesi ile bölgedeki okullar arasında gönüllülük esasına dayalı olarak organik bir bağ kurulabilir, bununla ilgili yapılar oluşturulmalıdır??? Bu noktada, öğretmen eğitiminde sürekli ve etkili bir model geliştirilmelidir. Ders materyali geliştiren öğretmene her an ulaşabileceği pedagojik ve teknik destek verilmelidir.
Bu pedagojik ve teknik destek sürecinde, bizzat sistemde yer alan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinde (BÖTE mezunlarından) yararlanılabilir. Ancak son bir kaç yılda çok sınırlı sayıda BT öğretmeni ataması yapılmıştır. Okullardaki Bilişim Teknolojileri dersi aşamalı bir şekilde kaldırıldığı için bu dersi verecek öğretmenlerin atamaları da yapılmamaktadır. Bu nedenle öncelikle Bilişim Teknolojileri dersi yeniden bir zorunlu kredili ders olarak programlara konmalıdır. Bu dersin öğretim programı günün koşullarına göre yeniden tasarlanmalıdır.
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev tanımları yeniden yapılmalı ve şu anda atamaları neredeyse hiç yapılmayan BT öğretmenlerinin atamaları yapılmalıdır.

Bilişim Eğitimi
Yalnızca bu projenin başarıya ulaşması için değil, bilgi toplumu hedeflerine ulaşılması için öğrencilere sunulan bilişim eğitiminin süresi ve kapsamı artırılarak zorunlu hale getirilmeli. Bilişim herkesin kullanacağı bir araç olmanın yanında, geleceği şekillendireceği için bu konuda uzman kadrolar yetiştirmek hayati önemdedir. Temel öğretim programı bilgi okuryazarlığı, teknoloji kullanımı ve üretiminde etik değerler, estetik, mahremiyet, bilgi güvenliği, siber suçlar gibi konuları içermelidir. Orta öğretim düzeyinde ise bilgisayar bilimleri temel kavramları (programlama, bilgi sistemleri, veri tabanları, ağ ve bilgi güvenliği, vs.) kazandırılmalıdır.
Ancak, günümüzde bilgi teknolojileri okuryazarlığı artık ofis otomasyonlarının çok ötesine geçmiş durumdadır. Yetişen bireylerin yeni teknolojileri kendi kendilerine öğrenebilme ve yeni medya ortamlarına adapte olma becerilerini geliştirmeleri çok daha büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar derslerinde halihazırda birkaç haftada hızla öğrenilebilen genel kullanım amaçlı (ofis otomasyon) uygulamalara ilaveten, programlama ve tasarıma dayalı yeni bir müfredat oluşturulmalıdır. Çünkü, öğrencilere programlama ve tasarım araçları öğretilirse, soyutlama becerileriyle birlikte yaparak öğrenme ve bilgisayara öğreterek öğrenme alışkanlıkları ve kültürü geliştirilebilir. Bu sebeplerle, İngilizce komutlarla programlanabilen ortamlara ilaveten Türkçe komutlarla programlanabilen ortamlar en azından arayüz olarak geliştirilerek, programlama özendirilmelidir. Programlama sadece bilgisayar mühendislerince yapılmamaktadır ve lise, ön lisans ya da lisans seviyesi beklenmeden belli ve anlamlı bir düzeye kadar geliştirilebilmektedir. Bu tip müfredat uygulamaları PISA sonuçlarında ülkemizden çok önde olan (gerekli olmasa da) ülkelerde mevcuttur, daha geliştirilmekte ve öğrencilerin bu tip etkinliklere zorunlu ayırdıkları zamanlar artırılmaktadır (örneğin, Finlandiya, ABD, Yeni Zelanda, İngiltere bu bağlamda ciddi girişimlerde bulunmaktadırlar). ABD'de ACM Lise fen kolunda bir öğrencinin 6 bilgisayar bilimi (kültürün ötesinde) dersi alabilmesini önermektedir.
Bireyleri bilgi teknolojileri üreticileri haline getirmek ya da bu bağlamdaki kültürü onların geliştirmelerini sağlamak için: 1) İlköğretim 5. sınıftan itibaren algoritma, bilişime giriş, bilgi teknolojilerine giriş ve uygulamalar, bilgisayar grafikleri ve düzenlenmesi, 2) Web sitesi geliştirme; 3) Veri tabanları oluşturma ve bunların kontrolü (ACCESS ve temel nesne temelli SQL komutları), 4) Veritabanlarıyla uzaktan (web arayüzüyle) iletişimi, 5) Animasyon ve oyun üretimi (ör. SCRACTH), 6) SmallBasic, Starlogo, ve BBB gibi ortamlarda program üretimi, temel eğitim içinde verilmelidir. Burada ifade edilenlerin müfredata alınması, bunların etkinliklerinin ve sınama durumlarının geliştirilmesi son derece hızlı yapılabilir.
Artık şu raporlardan birilerinin birşeyler çıkartmasını bekliyoruz. Bakan ama göremeyen biriyle muhattap olduğumuz için etkili olmuyor bu raporlar.Özellikle koyulttuğum bölümleri gözlerine sokmak lazım...
 
hadi biz kendi derdimize düştüğümüzden derslerimizin geri verilmesini istiyoruz diyelim. e bu rapor nolcak gayette güzel özetlenmiş
 
Derneğimiz bu rapor üzerinden de çalışmaları sürdürebilir bence. Herşeyi gayet net açıklamış. Ama dediğim gibi birilerinin gözüne sokmak lazım.
 
bekleyin arkadaşlar, fatih projesinde bize eninde sonunda görev verecekler. başta vermezlerse proje başarısız olacak. bu ülkedeki çocukların %90'ı bilgisayar bilmenin internete girmek ve oyun oynamak olduğunu sanıyor. fatih projesi uygulanmaya başladığında herkes herşeyi görecek. ben gayet sakin ve içimden olacakları tahmin edip gülerek bekliyorum.
 
bakanda dinledi bunları adamların mantığı "ben yaptım oldu" kim ne derse desin bu adamlar anlamazzzzzzzzzzz :verymad: :verymad: :verymad:
 
Hocam burası artık ileri demokrasinin hüküm sürdüğü bir türkiye. Burada bilime, sanata yer yok. Üniversiteler istedikleri kadar yırtınsınlar hepsi boş. Belki rize tayyip erdoğan üniversitesi veya kayseri abdullah gül üniversitesinin yaptığı açıklamaları dikkate alırlar. Dikkate alacakları bilgide kendilerinin üniversiteye verdikleri bilgi olur. Biz ne dersek diyelim boş, millet halinden memnun. Bazen diyorum acaba sıkıntı bende mi diye. Yakında da öyle olduğunu kabul edeceğim sanırım.
Sıkıldım fatihinden de, tabletinden de, öğretmenliğinde de, bakanlığından da, yapılan uygulamalardan da.
 
Arkadaşlar yukarıdaki mesajı ben yazmadım. Biri benim üyeliğimle yazmış. Şifreyi falan değiştirdim şimdi.Hayret ettim.
 
Geri
Üst