Öğretmene Şiddet...(yorum)

Kodla Büyü
en çarpıcı paragrafı bu bence

Özellikle son yirmi yılda, çevresel faktörlerin etkisiyle, disiplin ciddi bir mesele haline geldi. Bu süreçte ipler önce ailenin sonra da eğitim ortamlarının elinden yavaşça gitmeye başladı. Çocukların geleceğini tehlikede gören aileler, her türlü olumsuzluğu bir şiddet, reddedilmesi mutlak ve meşru görerek öncelikle öğretmenleri mesul tuttular. Medyaya yansıyan bazı aşırı uç menfi örneklerin de tetiklemesiyle öğretmenler disiplinden ziyade eğitim adına gerekli denetimi sağlamak için neredeyse öğrencinin önünde biçare hale düştü. Özellikle yeni bakanın popülist bir içerikle serdettiği "veliyi üzeni ben de üzerim" ihtarı ve başka hiçbir yerde örneğini bilmediğimiz "öğretmen şikâyet hattı", öğretmene gerek öğrenci gerekse veli tarafından her türlü hakaret, aşağılama ve diğer şiddet türlerinin yolunu kolaylaştıran talihsizlik olmuştur.
 
Geri
Üst