Kodla Büyü
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ÖĞRETİM PROGRAMI
BTY 5. SINIF Yeni öğretim programı.
BTY 6. SINIF Yeni Öğretim Programı


Screenshot_4.png


İÇİNDEKİLER

 1. ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ
 2. ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI
 3. ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL BECERİLER
 4. ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ
 5. ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
 6. ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA REHBERLİK
 7. ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 8. ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN YAPISI
 9. 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
 10. 6. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen

Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin;

1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,

2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,

3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve kullanmalarını,

4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,

5. Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini,


6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,

7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak işbirlikli çalışma becerileri edinmelerini, sosyal ortamlardan

faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,

8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,

9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini,

10. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmelerini,

11. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,

12. Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanabilmelerini,

13. Ürün tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,

14. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne

ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,

15. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.
 • Beğen
Tepkiler: grapegate77
Yazar
ghost
İndirme sayısı
1,171
Görüntüleme
1,171
First release
Last update
Değerlendirme
5.00 yıldız 1 değerlendirme

More resources from ghost

Geri
Üst