Kullanıcı adı:  Şifre:  Her ziyaretimde otomatik giriş yap                              GirişGiriş   
 Sitemize Hoşgeldiniz..! 

Bilişim Teknolojileri-Bilgisayar Forum
Ana Sayfa
Bilişim Teknolojileri Forumu Son Konuları
Son 24 Saat
Kayıt Olun
Kayıt Olun
iletişim
iletişim

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 185 mesaj ] Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Sonraki
Yazar Mesaj
  Yeni Norm Kadro Yönetmeliği Yayınlandı
Mesaj 22 Şub 2011, 02:59 
Süper Üye
Süper Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 19 Eyl 2007, 20:50
Mesajlar: 1109Ekli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4/11/2010tarihli ve 67074 sayılı yazısı üzerine, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE

ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 − 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile bu bendin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus sayısı:

1) 600.000’e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,”

“3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ya da açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapılması,”

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) İş eğitim merkezleri ile iş okullarında her grup, sınıf veya şube için 1,”

“8) Özel eğitim okullarına (hastane ilköğretim okulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1,”

“10) Rehberlik araştırma merkezlerine;

(A) Zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200.000 nüfus için 1,

(B) Görme engelliler için 1,

(C) İşitme engelliler için 1,

(D) Gezerek özel eğitim görevi için 1,

11) Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için 1,”

MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mesleki ve teknik eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatılı ilköğretim bölge okulları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 − Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 − Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Okul rehberlik servisleri için;

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

b) İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının az olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

g) Bağımsız anaokullarına 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.”

MADDE 5 − Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yöneticilerin girecekleri ders saatleri dikkate alınmaz.”

“d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4’ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 10 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur.

e) Güzel sanatlar ve spor liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü;

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar,

2) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar,

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3’ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir.”

“2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak, anadolu statüsündeki okulların ilgili mevzuatına göre öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin zorunlu olarak okutmak durumunda olduğu ders miktarına ulaşan dersler bunun dışındadır.”

“g) Aşağıda belirtilenlerden;

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,


3) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,

4) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.”

MADDE 6 − Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 − Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleriçerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.”

MADDE 7 − Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

e) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,”

MADDE 8 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 − Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Anlayan varsa bi açıklayıversin....

_________________
Dünyada Senden Başka Bir Tane Daha Yoksa Eyvallah Diyeceksin!


En son fantasio tarafından 22 Şub 2011, 13:00 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 03:09 
Süper Üye
Süper Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 29 Eyl 2009, 19:36
Mesajlar: 14002) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

formatör kadrosu çıkıyormu demek bakanlık neyi düzenleyecek..


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 08:17 
Site Gezgini
Site GezginiKayıt: 12 Eyl 2009, 20:39
Mesajlar: 46okulumuza gelen müfettişte böyle birşeyden bahsetmişti.4-5 lere neden giremediğimizi sordum.bilmediğini ama bizim bölümle ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti...ne olacağımızda belli değil.her an işsiz kalabiliriz...


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 08:27 
Süper Üye
Süper Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 02 Nis 2008, 10:19
Mesajlar: 1735faruk8542 yazdı:
2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

formatör kadrosu çıkıyormu demek bakanlık neyi düzenleyecek..


Yönetmelik resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiş arkadaşlar: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ... 110222.htm

Sanırım sorun çözülüyor görünüyor ama bir çoğunun istediği derslerin geri alınması şekliyle değil norm kadro sorununun düzeltilmesiyle... Bakanlık en kestirme çözümü uygulamış, okulların bilişim teknolojileri öğretmenleri normu bakanlık kendi belirleyecek, böylece norm fazlası olunmayacak. Bu durumda sözleşmeli, kadrolu ayrımı, formatör görevlendirme diye birşey de kalmaz, "Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin" den kasıt formatörlüktür, buna da bariz bir şekilde norm kadro açılmış...

Hayırlı olsun. Bununla ilgili yakında uygulama yapılır. Umarım hayırlısı budur...

_________________
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
ogrenci.web.tr - Öğrencilere ücretsiz host
Öğrenciler için özel forum
http://www.biltektasarim.com


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 08:37 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİF
Kullanıcı avatarıKayıt: 02 Eyl 2007, 21:04
Mesajlar: 3825Bir şeyler geliyor ama hakkımızda hayır mı? şer mi? belli değil.
Alıntı:
Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,
Denilirken branş belirtilmemiş. Daha önce de dile getirilen başka branşlardaki formatörlük belgesi almış kişilere de kadro verilecek gibi yorumlanabilir.

_________________
Delikanlılık Demek;
Ne Racon Kesmek, Ne Adam Dövmek, Ne Adam Öldürmek
Ne de İçki İçip sağa Sola Sataşmaktir...
Delikanlılık Demek Koltuğunun Altına Bir Ekmek Alıp Evinin Yolunu Tutmaktır.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 08:45 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİF
Kullanıcı avatarıKayıt: 19 Eyl 2007, 22:54
Mesajlar: 2772faruk8542 yazdı:
2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

formatör kadrosu çıkıyormu demek bakanlık neyi düzenleyecek..


Bu Formatörlük kadrosu değil arkadaşlar, formatörlük normu çıkmış. Görevlendirmeye devam gibi gözüküyor. Labı olan okullara 1 formatör normu verecekler ki formatör olanlar ders azlığından dolayı yer değiştirmesin ve bu okulların tamircisi eksik olmasın.

2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

Utanmadan öğretmen diyorlar hala, o insan orda ders işlemeyecekse tamirci değil de nedir..

Ayrıca yerleri değişen düzenleri çoktan bozulan arkadaşların durumu şimdi ne olacak, bir de o var.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 08:52 
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 23 Eyl 2007, 19:57
Mesajlar: 727Alıntı:
2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.Burda branş değişikliğindende bahsediyor.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:00 
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 13 Eyl 2007, 19:36
Mesajlar: 805öğretmenliğe ELVEDA ameleliğe MERHABA :roll: :roll:

_________________
FORMATÖRLÜĞE VE BUNUN HERTÜRLÜ TÜREVİNE HAYIR.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:07 
Seçkin Üye
Seçkin Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 22 Mar 2008, 00:55
Mesajlar: 345
Konum: FAĞRELben bu ibarelerden bi halt anlamadım.Sanki cümleleri oyle bi seçiyolarki kişmse anlamasın :?

_________________
"Muhakkakki Allah iyiliği,adeleti,akrabaya yardım etmeyi emreder.Azgınlığı,fenalığı ve kötülüğü yasaklar.
O düşünüp tutasınız diye size nasihat eder."


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:21 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİF
Kullanıcı avatarıKayıt: 27 Haz 2007, 20:02
Mesajlar: 14442branş değişikliği hakkı versinler olalım matematik öğretmeni

_________________
Kelebeğin bir günlük ömrü varmış.
O bir günde tüm mutlulukları yaşamaya çalışırmış
Çiçekten çiçeğe uçar, Rüzgarla dans eder,
Ve o bir gün bitince tek söylediği şey"BUNA DA ŞÜKÜR" olurmuş


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:32 
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 01 Ağu 2007, 13:49
Mesajlar: 762Kanuni alt yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama maddede kesin bir şey yok. Rehberlik normları açık net. Bizimki gene arayerde ne anlattığı belli değil. Herkesin yeri değişti bakanlık yeni uyanıyor diyeceğim ama hala uyanamamış.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:46 
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 09 May 2008, 11:49
Mesajlar: 656karinca_52 yazdı:
branş değişikliği hakkı versinler olalım matematik öğretmeni

:++: :alkis:


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:50 
Seçkin Üye
Seçkin ÜyeKayıt: 11 Eyl 2009, 15:38
Mesajlar: 257
Konum: İstanbulHergün yeni birşeyler çıkartıyorlar.Bide biz sözleşmeli Bt cilerin sesini duysalar da mağduriyetimizi giderseler.Çoğu arkadaşın istemediği formatörlük görevlendirmesini almak için uğraşıyoruz.Hakkımızda hayırlısı.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:54 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİF
Kullanıcı avatarıKayıt: 08 Ağu 2007, 21:18
Mesajlar: 3851Bu yönetmeliğe göre BTS olan her okula bir norm verilmiş oluyor. Norm kadro fazlası olmamızın önüne de geçilmiş oluyor aynı zamanda. Şimdiye kadar yerleri değiştirilen / değiştirilmek üzere olanlar için bir dayanak olabilir.

_________________
Söz biliyorsan söyle ibret alsınlar. Yok bilmiyorsan, sus da "ADAM"sansınlar


Başa Dön
   
 
  Re: MEB'den Günün Yönetmeliği
Mesaj 22 Şub 2011, 09:56 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİF
Kullanıcı avatarıKayıt: 27 Tem 2007, 16:11
Mesajlar: 3207
Konum: İstanbulFormatörlük görevlendirmedir. Norm kadro , atanarak elde edilir. Bu maddenin açıklaması Tunay beyin cebitte dediği gibi ,her bt sınıfı olan okulda ders yüküne bakılmaksızın bt sınıfında görevlendirilecek bir öğretmen normu oluşturulmuş :) İster formatör deyin ister öğretmen :)

_________________
http://www.cemaltaner.com.tr


Başa Dön
   
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 185 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Sonraki

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 21 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Bu sitede ismi verilen dosyaların ve yazışmaların sorumlulukları kaynaklarına aittir.Hak sahibinin talebi durumunda derhal sitemizden kaldırılacaktır.

phpBB-alexa-cizgi-tagem-


Bilgisayar-Bilişim Teknolojileri