Kullanıcı adı:  Şifre:  Her ziyaretimde otomatik giriş yap                              GirişGiriş   
 Sitemize Hoşgeldiniz..! 

Bilişim Teknolojileri-Bilgisayar Forum
Ana Sayfa
Bilişim Teknolojileri Forumu Son Konuları
Son 24 Saat
Kayıt Olun
Kayıt Olun
iletişim
iletişim

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 
Yazar Mesaj
  MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 16 Oca 2010, 14:31 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİFKayıt: 08 Nis 2008, 17:56
Mesajlar: 2059MEB 2010-2014 Stratejik Planı
http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_ ... ikPlan.pdf

_________________
Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir.

M.Niyazi Saral


Başa Dön
   
 
  Re: MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 19 Oca 2010, 14:50 
HİPERAKTİF
HİPERAKTİFKayıt: 08 Nis 2008, 17:56
Mesajlar: 2059MEB, 5 yıllık hedeflerini belirledi

http://www.memurlar.net/haber/158167/

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde 5 yılda yapılacak tüm çalışmaları, ''Stratejik Plan'' ile belirledi.

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceği vurgulanırken, istatistiklere de yansıyan eğitimde cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk hakları konularında tüm okullarda bilinçlendirme çalışması yapılması hedefler arasında yer aldı. Stratejik Planda, okul öncesi eğitimde hedefler şöyle sıralandı:

''-Halen yüzde 33 olan okullaşma oranı 2014 yılı sonuna kadar yüzde 70'in üstüne çıkarılacak,

-Kamu envanterine kayıtlı ve atıl durumdaki okul ve kurum binaları okul öncesi eğitim kurumu olarak kullanılacak,

-Öğretmen ihtiyacının alan mezunlarından karşılanamaması durumunda sözleşmeli ve ücretli öğretmenler sisteme dahil edilecek,

-2014 yılı sonuna kadar okul öncesi sınıf sayısı 45 bine çıkarılacak,

-Okullaşma oranının nispeten düşük olduğu belde ve ilçelerde bağımsız anaokulu yapımına öncelik verilecek,

-Okullaşmanın düşük olduğu bölgelerde anne-babalara yüz yüze bilgilendirme yapılacak.''

-''CİNSİYET AYRIMCILIĞI''-

Planda, ilköğretimdeki hedefler anlatılırken, okullaşma oranının yüzde 100'e çıkarılması, okula devamın sağlanması ve sınıf mevcutlarının azaltılması ana başlıkları oluşturdu. İlköğretimdeki hedefler, şöyle anlatıldı:

''-Halen yüzde 98.20 olan okullaşma oranı 2014 sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılacak,

-İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin, ''okuldan ayrılma riski'' taşıyan çocuklarla ilgili çalışma yapması ve bu konuda izleme sistemi oluşturulması sağlanacak,

-Kız çocuklarının okullaştırılmasına özel önem verilecek. Bu konuda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında ailelere para yardımına devam edilecek.

-Cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk hakları konularında okul, ilçe ve il düzeyinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

-Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'a çekilecek,

-Bütün öğrencilerin eğitim kurumlarında koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

-YİBO'LARDA DUŞ VE ODA SİSTEMİNE GEÇİLECEK-

-Taşımalı ilköğretim uygulamasının hizmet kalitesi artırılacak. Yatılı İlköğretim bölge okullarının kullanım kapasitesi 2014 sonuna kadar yüzde 90'ın üzerine çıkarılacak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı her yıl yüzde 5 oranında artırılacak,

-Öğrencilerin çağa uygun ortamlarda barınabilmeleri için, 2014'e kadar genel banyo bulunan YİBO'ların banyoları duş sistemine ve koğuş tipi yatakhane bulunanların ise oda tipine dönüştürülmeleri sağlanacak,

-Taşıması uygun ve ekonomik olmayan yerlerde öğrencilerin YİBO'larda barınmasına yönelik çalışma yapılacak. Taşımalı sistemden yararlanan başta kızlar olmak üzere dezavantajlı öğrencilerin ortaöğretimde de taşınması hedeflenecek,

-KAPALI OKULLAR SATILACAK-

-Ülke genelinde kapalı bulunan yaklaşık 16 bin okuldan ihtiyaç dışı olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek veya satılacak. İhtiyacı karşılamayan ancak bulunduğu konum itibarıyla çok değerli olan okulların satılabilmesi ve elde edilen gelirle sadece okul yapılabilmesine yönelik çalışma yapılacak,

-İlköğretime yeni kayıt yaptıran öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla bir hafta erken başlamaları uygulaması sürdürülecek,

-İlköğretimde İkili eğitimden tekli eğitime geçilecek,

-OKUL ÇEVREYE ''AÇILACAK''-

-Okulların sosyal ve kültürel alanlarının çevre halkına açılması sağlanarak velilerle etkin iletişim kurulacak. Bunun yanı sıra okulların çevresindeki huzurevi, rehabilitasyon, merkezi gibi kurum ve kuruluşlara öğrenci, veli ve öğretmenlerle sürekli ziyaretler gerçekleştirilecek,

-Okulların yaptıkları etkinlikler veri tabanına kaydedilecek ve diğer okullarla karşılaştırılacak,

-Her öğretmen en az beş yılda bir hizmet içi eğitim faaliyetine katılacak.''

-ORTAÖĞRETİMDE HEDEFLER-

Ortaöğretimdeki 5 yıllık hedeflerde de ağırlıkla okullaşma oranının ve okula devamın artırılması ile mesleki eğitimde okullaşmanın artırılması üzerinde duruldu. Ortaöğretimdeki hedefler de şöyle belirlendi:

''-Ortaöğretimde yatay ve dikey geçişlere imkan veren esnek yapıya geçilecek,

-Okulla ilişiği kesilen ve okulu terk eden öğrenci sayısı 2014 sonuna kadar yüzde 5'in altına çekilecek,

-Okullaşma oranlarındaki bölgesel farklılıklar giderilerek, brüt okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarılacak,

-Okul başarılarını artırmak amacıyla, sınıf geçme oranları 2014 sonuna kadar yüzde 96'ya çıkarılacak,

-Ortaöğretimde kızların eğitime erişimini artırmak için kız erkek brüt okullaşma oranları arasındaki yüzde 8.91'lik fark, 2014 sonuna kadar yüzde 2'nin altına düşürülecek,

-İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranı yüzde 85'ten yüzde 95'e yükseltilecek,

-Ortaöğretime ve üniversiteye giriş sistemi, ''okul başarısına dayalı ve eğitim programlarıyla daha uyumlu ve okul dışı öğrenmeye ihtiyaç duymayacak bir yapıya'' kavuşturulacak,

-Ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarılmasından dolayı öğrenci sayısında meydana gelen yaklaşık 700 bin öğrencilik artış, derslik başına düşen öğrenci sayısını yükselttiği için, derslik başına düşen öğrenci sayısının tekrar 30'a düşürülmesine yönelik alt yapı çalışması yapılacak,

-OKUL PANSİYONLARINDA AÇIK BÜFE KAHVALTI-

-Okul pansiyonlarında sabah kahvaltılarının açık büfe şeklinde verilmesi için çeşitli uygulamalarla öğrencilerin pansiyon hizmetlerinden memnuniyet oranı artırılacak,

-Sayısı 3 bin 283'ü bulan özel öğrenci yurtlarının yaygınlaştırılmasına çalışılacak,

-Mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranı 2014 sonuna kadar yüzde 50'ye çıkarılacak,

-Toplumda var olduğu düşünülen meslek liselerine karşı olumsuz bakış, okullarda verilen nitelikli eğitimin ve bu öğrencilerin işe girme kabiliyetlerinin tanıtımı yoluyla olumlu hale getirilecek. Bu kapsamda bu okullardan mezunlar izlenerek, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak,

-Mesleki eğitimde, yurt dışı iş olanakları da dikkate alınarak, yabancı dil eğitimine özel önem verilecek.''

-ÖZEL OKULLAR VE DERSHANELER-

Özel öğretim kurumlarının örgün eğitim içindeki payının yükseltilmesine ilişkin hedefler, Stratejik Plan'da ayrı bir başlıkta ele alındı. Planda, dershane kurucularının geleceğe dönük yatırım planlarının özel okullara yönlendirilmesinin sağlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda, özel öğretimdeki hedefler şöyle sıralandı:

''-MEB'e bağlı örgün özel öğretim kurumları oranı yüzde 5.21'den yüzde 9'a çıkarılacak,

-Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebilecekler saptanarak, 2014 sonuna kadar yüzde 70'inin özel okula dönüştürülmesi teşvik edilecek,

-Bağımsız binaya sahip olmayan dershanelerin okula dönüşümünde uzlaşmacı yöntemler oluşturulacak,

-Dershaneleri özel okula dönüştürmeye yönelik olarak teşvikler (arsa tahsisi, vergi muafiyeti vb.) içeren yeni mevzuat geliştirilecek. Mevzuat düzenlemesiyle okullara yönelik mevcut ve yeni teşviklerin dönüşüm tercihi yapacak dershaneler tarafından kullanılmasına imkan tanınacak Dershane personelinin dönüşümden olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.''

-YÖK ''YKK'' OLACAK-

Stratejik Plan'da yükseköğretim alanındaki şu hedeflere yer verildi:

''-Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek için gönderilecek öğrenci sayısı her yıl yüzde 10 oranında artırılacak,

-Yeni ihtisas üniversiteleri kurulması yerine belli alanlarda ağırlıklı mevcut üniversitelerin bölünerek ihtisas üniversiteleri haline getirilmesinin daha yararlı olacağı değerlendirilecek,

-Üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyacını dikkate alarak ihtisaslaşmaları sağlanacak,

-YÖK, standart belirleme, koordinasyon, uzun dönemli planlamadan ve denetimden sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacak. YÖK'ün Yükseköğretim Koordinasyon Kuruluna (YKK) dönüştürülmesi için sistemin tamamı gözden geçirilecek, konunun taraflarının uzlaşması halinde gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Akademik konularda en üst akademik organ olarak Üniversitelerarası Kurul'un yetkili olması sağlanacak,

-Öğretim elemanı açığını kapatmak amacıyla yurt dışında eğitim görmüş yerli öğretim üyeleri ile yabancı akademisyenlerin Türkiye'ye gelmesi teşvik edilecek,

-45 olan vakıf üniversitesi sayısı artırılacak.''

_________________
Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir.

M.Niyazi Saral


Başa Dön
   
 
  Re: MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 19 Oca 2010, 17:25 
Seçkin Üye
Seçkin Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 03 Kas 2009, 21:39
Mesajlar: 281-Her öğretmen en az beş yılda bir hizmet içi eğitim faaliyetine katılacak
angaryalar başlar artık. ne isterlerse bu ogretmenlerden ugrasıp duruyorlar.

_________________
gelsinler.
hepsininin kafasını kırmayan ne olsun!


Başa Dön
   
 
  Re: MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 06 Mar 2013, 09:55 
Süper Üye
Süper ÜyeKayıt: 29 Ara 2007, 01:09
Mesajlar: 1236isikayhan yazdı:Bu belgein bana word hali lazım ama çeviremedim ben.. okulda program indiremedim. Elinde word şeklinde olan varsa gönderirse çok sevinirim..

_________________
Herşey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir, veya neticeleri itibarıyla güzeldir...


Başa Dön
   
 
  Re: MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 06 Mar 2013, 10:03 
Süper Üye
Süper Üye
Kullanıcı avatarıKayıt: 16 Şub 2007, 18:59
Mesajlar: 1237
Konum: Ankara içiseyma yazdı:
isikayhan yazdı:Bu belgein bana word hali lazım ama çeviremedim ben.. okulda program indiremedim. Elinde word şeklinde olan varsa gönderirse çok sevinirim..


konuyu baya bi hortlatmışsın hocam. 2010 nere 2013 nere :scared:

çok fazla tablo olduğundan dönüşünce worde bozuluyor hocam. olmuyor yani.

_________________
Vira Bismillah.


Başa Dön
   
 
  Re: MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 06 Mar 2013, 10:16 
Süper Üye
Süper ÜyeKayıt: 29 Ara 2007, 01:09
Mesajlar: 1236Demekki 2010 da da 2013te de aynı belgeler lazım oluyo hocam. :) Okulun stratejik planını word hali kaybolmuş, kağıt üzerinde var, onun da değişmesi gerekiyo, ilkokul ortaokul oldu filan diye. Kağıttan taratalım değişiklik yapaşım dedik, o da çok çirkin oldu. Bi kaç bişey buldum da baya bi değişiklik yapmamız lazım.

_________________
Herşey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir, veya neticeleri itibarıyla güzeldir...


Başa Dön
   
 
  Re: MEB 2010-2014 Stratejik Planı
Mesaj 06 Mar 2013, 10:32 
Tecrübeli Üye
Tecrübeli ÜyeKayıt: 11 Eyl 2009, 16:45
Mesajlar: 749Milli Eğitim Bakanlığı' nda uygulamalar akşam yatıyorsunuz ayrı,sabah kalkıyorsunuz ayrı. Bana mevzuat konusunda soru soran arkadaşlara gerekli açıklamaları yapıp hemen sonrasında da uyarıda bulunuyorum. her an bir değişiklik olabilir haberiniz olsun diye. Ne stratejisi, ne planı, MEB burası.


Başa Dön
   
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 21 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

cron

Bu sitede ismi verilen dosyaların ve yazışmaların sorumlulukları kaynaklarına aittir.Hak sahibinin talebi durumunda derhal sitemizden kaldırılacaktır.

phpBB-alexa-cizgi-tagem-


Bilgisayar-Bilişim Teknolojileri